send link to app

bau cua proEntwickler Skynet Game Studio
Frei

Lắc bầu cua hay bầu cua tôm cá, bầu cua cá cọp ,… là một trò chơi dân gian phổ biến ở Việt Nam.Người việt nam thường chơi trò này vào các dịp lễ tết, trò chơi dân gian nhưng chủ yếu cũng là để giải khuây vào những lúc họp mặt mọi người động đủ, với cách chơi may rủi bầu cua thu hút đông đảo người chơi vì tính chất đơn giản của nó và gây cho nguoif chơi tâm lý thoải mái, diễn biến trò chơi rất nhanh, chỉ khoảng từ 3-5 phút kể từ lúc người chơi đặt tiền đến lúc nhà cái chung tiền cho người thắng và thu tiền của người thua.
Quan sát các cuộc chơi thì thấy rằng nhà cái sẽ thắng một số người và thua một số người, có thể nói là làm công việc lấy của người này chung cho người kia. Thế nhưng cũng có lúc nhà cái thua và cũng có lúc nhà cái thắng.
Chủ yếu là do những người chơi đặt lệch cửa (dồn vào cửa thắng thì nhà cái thua, dồn vào cửa thua thì nhà cái thắng)